Close

Süleymaniye Mahallesi


Süleymaniye Mahallesi

Süleymaniye Mahallesi, eski Gümüşhane olarak da bilinmektedir. Şu anda bulunan şehir merkezinin Güneybatısında bulunur ve şehir merkezine 4 km uzaklıktadır. Gümüş ve altın madenlerinin zengin olmasından dolayı tarihler boyunca hep önemli olmuştur. Bölge tarihi boyunca hem maden zenginliği hem de coğrafi konumu sebebi ile birçok medeniyet ve kültürlerin geçiş noktası olmuştur.

Süleymaniye Mahallesi Hakkında

Süleymaniye Mahallesi’nde, ilk önce İskender dönemi hüküm sürmüştür, arkasından Pontus Devleti'nin ve Doğu Roma İmparatorluğu içerisinde yer almıştır. Daha sonra Selçuklu ve Moğol hakimiyetinden sonra Akkoyunluların, Karakoyunluların ve Trabzon Rum Devleti'nin eline geçmiştir. 13. yüzyılda yaklaşık olarak 10 mahallede 60 bin kişilik bir nüfusa sahip olduğu kayıtlarda geçmektedir. 1461 senesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetine geçmiştir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından şimdiki bölgeye taşınan merkez, günümüze kadar varlığını sürdürmektedir. 1900'lü yılların başında madencilik tamamen sona ermiştir, bu yüzden şehir çok fazla göç vermiştir.

 

 

Süleymaniye Mahallesi Tarihi

Süleymaniye Mahallesi'nde yıllar boyu Asurlular, Pers Krallığı, Medler, Urartular, Makedonlar, Roma İmparatorluğu, Pontus Krallığı, Emeviler, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetini sürdürmüştür. Bu bölgede Türklerin hakimiyeti Fatih Sultan Mehmet'in döneminde 1461 senesinde başlamıştır. Süleymaniye Mahallesi yerleşimini ve gelişimini Kanuni Sultan Süleyman döneminde sağlamıştır. Günümüze kadar kilise, hamam, dükkan, köprü gibi bir çok tarihi eser gelmiştir. Süleymaniye Mahallesi, Kentsel ve Doğal Sit Alanı olmasının yanında aynı zamanda çok güzel bir turizm merkezidir.

Süleymaniye Mahallesi Konumu

Gümüşhane şehir merkezine 5 kilometre mesafede bulunan Süleymaniye Mahallesi, aynı zamanda buradan 2 kilometre uzaklıktaki Canca Mahallesi'ne çok rahat ulaşım bulunuyor.

Süleymaniye Mahallesi'nde Bulunan Tarihi Eserler

Tarihsel eserler bakımından bölge oldukça zengindir. Bu tarih eserler şunlardır; Dükkan, Ulu Cami, Ulu Cami Çeşmesi, Ulu Cami Haziresi, Hacı Tahir Efendi Türbesi, Rum Erkek Lisesi, Camii Sağir Mescidi, Camii Sağir Mahallesi Kaya Kilisesi, Süleymaniye Hamamı, Dere Hamamı, Kavaklık Hamamı, Paşa Hamamı, Güzeller Mahallesi Çeşmesi, Bagios Lonnes Kaya Kilisesi, Hagios Lonnes Kilisesi, Hagios Stephanos Kilisesi ve Güzeller Mahallesi Camii bulunur. Aynı zamanda bölge, kentsel ve doğal sit alanı olarak ilan edilmiştir.


Bir cevap yazın